COOP KUNGSHOLMEN RUNT, 4 MAJ 2024
COOP ESKILSTUNA RUNT, 21 SEP 2024
COOP LINKÖPING RUNT, 22 SEP 2024
RESULTAT
LÖRDAG
4
MAJ


Inget KfS Kungsholmen Runt i år

2020-07-04 - In i det längsta har vi hoppats på att kunna arrangera KfS Kungsholmen Runt i år. Efter en lång beslutsprocess har vi kommit fram till att tävlingen inte kommer att kunna hållas i någon form eller på ett datum som vi anser vara tillfredsställande.

Vi kommer att under nästa vecka presentera en rad alternativ som är gratis, men som inte ersätter våra ordinarie lopp. Det blir bl a löpning på KfS Kungsholmen Runts bana med farthållare för den som vill testa sin kapacitet nu.

Vi har inte erhållit något stöd eller kompensation från staten/RF och saknar därför realistiska chanser att återbetala anmälningsavgifterna. Undantag görs för anmälningarna till Knatteloppen. De avgifterna kommer att återbetalas.

Vi erbjuder därför två huvudalternativ:
1) Efterskänk din avgift. Då stödjer du den ideella verksamheten i den arrangerande föreningen FK Studenterna, som erbjuder strukturerad träning för långdistanslöpare samt arrangerar en rad uppskattade tävlingar som Långlöparnas Kväll, Sommarspelen och Vinthundsvintern, utöver att det tryggar KfS Kungsholmen Runts fortsättning. Mer information om föreningen.

2) Spring 2021 års lopp för 100 kronor. Det kommer att hållas lördag 8 maj. Den utlovade funktions-t-shirten från Saucony ingår i avgiften för alla som har betalat för den. Det gäller inte de första 500 anmälda som betalade under kampanjperioden utan t-shirt.

Vi kommer även att tillåta fritt övertagande av nummerlapp dvs att man kan överföra sin start till någon annan, utan avgift.

Du kommer att få mejl inom 14 dagar där du väljer alternativ. Vi ber dig att inte kontakta oss innan dess i den frågan då vi saknar resurser att hantera svaren.

Se annars vårt FAQ för att få svar på dina frågor. Hittar du det inte där, mejla då kfskungsholmenrunt@gmail.com.

Frågor och svar


När arrangeras nästa års lopp?
Lördag 8 maj.

Är jag automatiskt anmäld till 2021 års lopp?
Nej, alla som hade anmält sig årets KfS Kungsholmen Runt kommer att få ett mejl före 15 juli med två alternativ där det ena är att anmäla sig till 2021 års lopp för 100 kronor. Det gäller för både milen och halvmaran.

Jag vill eller kan inte vara med 2021. Vad har jag för alternativ?
Du kan ge bort eller sälja din plats eller efterskänka avgiften till den arrangerande föreningen FK Studenterna. Se svaren nedan på de specifika frågorna.

Kan jag ge bort eller sälja min plats till någon annan?
Ja, vi tillåter överlåtelse av startplatsen, helt utan avgifter. En funktion för detta kommer att öppnas inom kort på hemsidan.

Varför kan jag inte få tillbaka mina pengar?
Det är endast anmälningarna till Knatteloppen som återbetalas. Vår ideella förening saknar möjlighet att av egen kraft återbetala alla avgifter. Vi har inte heller erhållit något stöd eller kompensation från staten och Riksidrottsförbundet för effekterna av pandemiutbrottet. Vi använder alla våra resurser till att skapa alternativa aktiviteter och arrangerar 2021 års tävling med medveten förlust för att försöka återgälda det som vi förhindrades att arrangera under 2020.

Varför kunde vi inte få ett besked tidigare?
Vi har hela tiden haft för avsikt att arrangera KfS Kungsholmen Runt i år och följ utvecklingen i det längsta för att kunna göra det. Vårt sista alternativ var att arrangera i höst med förhoppning om att restriktionerna skulle ha lättat. Men i början på juli saknar vi fortfarande garantier för det samt anser att ett lopp i november riskerar att inte motsvara den förväntade upplevelsen av ett vårlopp.

Vad erbjuder ni oss i stället för KfS Kungsholmen Runt under 2020?
Vi samlar resurser till att erbjuda aktiviteter som är tillåtna och säkra ur smittospridningsperspektiv. Vårt mål är att kunna erbjuda löpning intill tävlingsbanan alla de närmaste söndagarna med farthållare. Vi presenterar detaljerna samt fler aktiviteter inom kort tid, här på hemsidan och på våra sociala kanaler.